FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र सूचना ।

७८/७९ 09/01/2021 - 13:12 PDF icon बोलपत्र सूचना ।

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७८/७९ 07/07/2021 - 16:28 PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

स्थानीय पुस्तकको पाठ्यक्रको शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना

७७/७८ 04/19/2021 - 16:41 PDF icon स्थानीय पुस्तकको पाठ्यक्रको शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना

बोलपत्र आव्हान सूचना

७७/७८ 01/05/2021 - 21:23 PDF icon बोलपत्र आव्हान सूचना

बोलपत्र आव्हान सूचना

७७/७८ 01/04/2021 - 09:27 PDF icon बोलपत्र आव्हान सूचना

टेक्निकल विड स्विकृत गरिएको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 12/17/2020 - 13:04 PDF icon टेक्निकल विड स्विकृत गरिएको सम्बन्धमा ।

डिजिटाइजेसन बिड सम्बन्धि सुचना ।

७७/७८ 09/09/2020 - 14:59 PDF icon डिजिटाइजेसन बिड सम्बन्धि सुचना ।

तेस्राे पटक प्रकािशत बाेलपत्र

७६/७७ 03/07/2020 - 21:55 PDF icon तेस्राे पटक प्रकािशत बाेलपत्र

दाेस्राे पटक प्रकाशित बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना

७६/७७ 02/26/2020 - 14:50 PDF icon दाेस्राे पटक प्रकाशित बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना

बोलपत्र आव्हान सूचना

७६/७७ 02/02/2020 - 16:37 PDF icon बोलपत्र आव्हान सूचना

Pages