FAQs Complain Problems

ग्यालरी

हरिनगर गाउँपालिकामा मिति २०७५/०५/०३ गते  बाट मालपोत लाई बिस्थापित गरि   एककृत सम्पति कर कार्यान्वयनमा ल्याएकाे 

 

मिति: 08/20/2018 - 11:35
हरिनगर गाउँपालिकामा मिति २०७५/०५/०३ पहिलो कर दाता राजेश शाह, हरिनगर गाउँपालिकामा मिति २०७५/०५/०३ पहिलो कर दाता राजेश शाह, हरिनगर गाउँपालिकामा मिति २०७५/०५/०३ पहिलो कर दाता राजेश शाह, हरिनगर गाउँपालिकामा मिति २०७५/०५/०३ पहिलो कर दाता राजेश शाह, हरिनगर गाउँपालिकामा मिति २०७५/०५/०३ पहिलो कर दाता लक्ष्मण शाह हलुवार्इ, हरिनगर गाउँपालिकामा मिति २०७५/०५/०३ पहिलो कर दाता लक्ष्मण शाह हलुवार्इ, हरिनगर गाउँपालिकामा मिति २०७५/०५/०३ पहिलो कर दाता राजेश शाह