FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

यस हरिनगर गाउँपालिका अन्तर्गत संचालनमा रहेकाे सबै सामुदायिक, धार्मिक र संस्थागत विद्यालय अत्याधिक जिसाेकाे कारणले मिति २०७६/०९/०७ देखि २०७६/०९/०९ सम्म बन्द रहने व्यहाेरा जानकारी गराइन्छ ।

यस हरिनगर गाउँपालिका अन्तर्गत  संचालनमा रहेकाे  सबै सामुदायिक, धार्मिक र संस्थागत विद्यालय अत्याधिक जिसाेकाे कारणले मिति २०७६/०९/०७ देखि २०७६/०९/०९ सम्म बन्द रहने व्यहाेरा जानकारी गराइन्छ ।

Pages