FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७९ ७९।८० 12/07/2022 - 10:45 PDF icon गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७९
गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९।८० 08/21/2022 - 23:37 PDF icon गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९
विनीयोजन ऐन २०७९ ७९।८० 07/17/2022 - 23:35 PDF icon विनीयोजन ऐन २०७९
आर्थिक ऐन २०७९ ७९।८० 07/17/2022 - 23:32 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९
कर्मचारीको तह वृद्धि ऐन २०७८ ७८/७९ 01/02/2022 - 11:29 PDF icon कर्मचारीको तह वृद्धि ऐन २०७८
विनियोजन ऐन २०७८ प्रथम संशोधन ७८/७९ 01/02/2022 - 11:26 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८ प्रथम संशोधन
हरिनगर गाउँपालिकाको कार्य संचालन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 09/16/2021 - 22:29 PDF icon हरिनगर गाउँपालिकाको कार्य संचालन निर्देशिका २०७८
करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि राजपत्र ७८/७९ 09/16/2021 - 22:29 PDF icon करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि राजपत्र
विनियोजन ऐन २०७८ ७८/७९ 07/29/2021 - 22:29 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 07/16/2021 - 16:43 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८

Pages