सूचना तथा समाचार

तिज विदा

मिति २०७५/५/२७ गते बुधबारका दिन महिलाहरुको तिज पर्व र मैथली समाजमा मनाउने गणेश चतुर्थी (चौठचन्द्र) पर्व भएकोले उक्त दिन हरिनगर गाउँपालिका क्षेत्र भित्र दिनकाे २ बजे पिछी सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

दस्तावेज: 

Pages